Dit zijn wij

Onze stichting Duurzaam en Vitaal Mariahoeve wil de leefbaarheid in onze wijk Mariahoeve te verbeteren, door te stimuleren dat Mariahoeve een duurzame wijk wordt en door bij te dragen aan vergroting van de vitaliteit van de wijk en haar inwoners.

We proberen dat doel te bereiken door allerlei initiatieven van wijkbewoners te stimuleren en ondersteunen. We organiseren regelmatig netwerkbijeenkomsten voor groene en duurzame initiatieven en organisaties in de wijk en houden alle geïnteresseerden op de hoogte van wat er zoal gaande is in de wijk. Daarnaast onderhouden we nauw contact met de gemeente, het stadsdeel Haagse Hout, het Hoogheemraadschap Delfland, de stichting Voor Welzijn en andere instellingen. Zo nodig spannen we juridische procedures aan, bijvoorbeeld door bezwaar te maken tegen bomenkap.

Hiernaast staat het logo van de Stichting Duurzaam en Vitaal Mariahoeve. De elementen samen, vitaal, ouderen, groen, water, duurzaam en toekomst zijn hierin verbeeld. De M van Mariahoeve is er ook in te herkennen, net als de V van vitaal en de D van Duurzaam.